TOP

CURS Tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor COR: 742106

CURS Tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor COR: 742106
Acreditat de A.N.C cu autorizatia B/5571/23.05.2012
TIPUL CURSULUI: de perfectionare

DURATA : 60 de ore

CONDITII DE PARTICIPARE:
-absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat;

DOSARUL DE INSCRIERE va cuprinde copii de pe : diploma de bacalaureat, buletin /carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie (pentru femei).

COMPETENTE OBTINUTE: conform STANDARDULUI OCUPATIONAL

•Organizarea activitătii de instalare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor
•Instalarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor
•Punerea în functiune a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor
•Efectuarea verificării curente de stare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor
•Asigurarea mentenantei sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor

Finalizare cu examen :- proba teoretica – test grilă ;
- proba practică – sustinere proiect.
In urma absolvirii cursului, cursantilor li se elibereaza Certificat de absolvire, eliberat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei, reglementat de lege ca act de studii cu recunoastere nationala ce va fi insotit de un supliment descriptiv ce cuprinde competentele profesionale .